XE FORD CŨ

Bến Thành Ford Assured chuyên cung cấp các loại xe Ford đã qua sử dụng với nhiều ưu đãi và chính sách bảo hành uy tín

FOCUS TREND 5D 2018

FOCUS TREND 5D 2018

Giá từ Call

EVEREST 4x2 MT 2013

EVEREST 4x2 MT 2013

Giá từ Call

FIESTA 1.5 TITANIUM

FIESTA 1.5 TITANIUM

Giá từ Call

EVEREST 4x2 AT 2013

EVEREST 4x2 AT 2013

Giá từ Call

EVEREST 4x2 MT 2013

EVEREST 4x2 MT 2013

Giá từ Call

EVEREST 4x2 MT 2011

EVEREST 4x2 MT 2011

Giá từ Call

EVEREST 4x2 AT 2010

EVEREST 4x2 AT 2010

Giá từ Call

RANGER XLS AT 2014

RANGER XLS AT 2014

Giá từ Call

RANGER XLS MT 2015

RANGER XLS MT 2015

Giá từ Call

RANGER XLS MT 2017

RANGER XLS MT 2017

Giá từ Call

Bán hàng Dịch vụ