XE FORD CŨ

Bến Thành Ford Assured chuyên cung cấp các loại xe Ford đã qua sử dụng với nhiều ưu đãi và chính sách bảo hành uy tín

EVEREST 4x2 AT_2008

EVEREST 4x2 AT_2008

Giá từ Call

RANGER XLS AT_2015

RANGER XLS AT_2015

Giá từ Call

RANGER WT 2.2L_2014

RANGER WT 2.2L_2014

Giá từ Call

EXPLOPER_2019

EXPLOPER_2019

Giá từ Call

EVEREST 2.0L AMBIENT

EVEREST 2.0L AMBIENT

Giá từ Call

EVEREST 4x2 AT_2011

EVEREST 4x2 AT_2011

Giá từ Call

TRANSIT MID_2017

TRANSIT MID_2017

Giá từ Call

EVEREST 4x2 AT_2013

EVEREST 4x2 AT_2013

Giá từ Call

Bán hàng Dịch vụ